schody wewnętrzne drewniane
Budownictwo

Normy techniczne dotyczące projektowania schodów wewnętrznych

Schody wewnętrzne muszą być nie tylko mocne i efektowne, ale też muszą być przede wszystkim wygodne podczas użytkowania oraz bezpieczne. W czasie planowania domu czy mieszkania dwupoziomowego należy tym samym uwzględnić aktualne przepisy opisujące to, jakie parametry techniczne muszą obligatoryjnie spełniać takie schody.

Schody wewnętrzne – z jakimi warunkami powinny być zgodne?

Bez znaczenia, czy w projekcie planujemy wewnętrzne schody ze szkła, z betonu czy z drewna, ich konstrukcja powinna spełniać wskazane w przepisach budowlanych parametry. Wytyczne dotyczące tego, jak powinny wyglądać prawidłowo wykonane schody, znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W tym rozporządzeniu dostępne są dane o całkowitej liczbie stopni w jednym biegu, jego minimalnej szerokości oraz wymiarach stopni i spoczników.

Zalecana szerokość oraz wysokość schodów – parametry

Jeżeli planujemy zbudować w domu wygodne schody, ich wymiary muszą umożliwiać komfortowe korzystanie z nich przez każdego z domowników – także przez osoby mające problemy z poruszaniem się, osoby starsze oraz dzieci. Według przepisów wymienionego wcześniej rozporządzenia maksymalna wysokość stopnia to 19 cm. Zalecamy jednak wziąć pod uwagę, iż najbardziej komfortowe są stopnie o wysokości w granicach 16-18 cm. Szerokość stopni z kolei zależna jest od ich wysokości i oblicza się ją według przytoczonej w dokumencie formuły.

Minimalna szerokość użytkowa biegu także jest określona w przepisach – wynosi ona nie mniej niż 80 cm, niemniej jednak uważa się, że łatwiejsze w użytkowaniu są schody o szerokości co najmniej 100 cm. Szerokość spocznika, czyli platformy między biegami, winna natomiast mieć minimum 80 cm.

Jeden bieg schodów stałych nie może posiadać więcej niż 17 stopni. Nie dotyczy to jednakże m.in. mieszkań dwupoziomowych oraz budynków w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej.

Warunki techniczne dla schodów kręconych, wachlarzowych i zabiegowych

Przepisy określają także parametry schodów wachlarzowych, innymi słowy takich, w których bieg układa się w łuk, a szczeble mają kształt trapezów. Schody tego typu są bardzo efektowne, a jeśli będą dobrze zaprojektowane, to także są komfortowe. W tym przypadku szerokość stopni winna wynosić minimum 0,25 m – to zagwarantuje bezpieczne schodzenie i wchodzenie.

Rozporządzenie wyszczególnia również parametry, jakie muszą spełniać schody kręcone (spiralne) i zabiegowe. Dla uściślenia – schody zabiegowe to schody zmieniające tor biegu, jednak nie mają one spocznika. Tymczasem schody kręcone są wznoszone na planie koła. Jakie parametry muszą mieć bezpieczne schody zabiegowe? Rozporządzenie mówi o tym, iż szerokość ich stopni powinna mieć co najmniej 25 cm i powinno się ją zapewnić w dystansie maksymalnie 0,4 m od poręczy zewnętrznej balustrady. Podobne wymiary dotyczą schodów kręconych, lecz w tym przypadku dystans mierzy się od słupa będącego centralną strukturą schodów.

Dane teleadresowe:
OKNOSTOL Producent Stolarki Drewnianej Nowoczesnej i Zabytkowej
ul. Elizy Orzeszkowej 2
34-600 Limanowa

Tel.: +48 18 337-60-08
Mob.: +48 505-166-701, +48 511-621-633
E-mail: [email protected]