Nauka

Jakie kierunki najczęściej wybierają maturzyści?

Wybór właściwego kierunku studiów to dylemat, z którym rok w rok mierzą się tysiące abiturientów. Nieraz wybór ten stanowi o rozwoju przyszłej kariery. We wrześniu zaczęły się kolejne tury rekrutacji na studia. Sprawdziliśmy więc, które kierunki studiów są najczęściej wybierana.

Kierunki studiów popularne wśród maturzystów

W pierwszej dziesiątce najbardziej popularnych kierunków studiów jak co roku na pierwszym miejscu pojawia się informatyka. Zainteresowani komputerami coraz częściej wybierają też kierunki o podobnym charakterze, które mają olbrzymi potencjał rozwoju. Są to naturalnie robotyka oraz automatyka, które nie są wszak kierunkami innowacyjnymi, jednak dopiero wraz z rozwojem technologicznym przestały być traktowane, jako studia dla marzycieli. W przypadku studiów licencjackich, maturzyści starają się z reguły o indeks na kierunkach zarządzanie i psychologia. Kolejno w zestawieniach pojawiają się kierunki ekonomiczne (przykładowo rachunkowość i finanse), prawo, budownictwo bądź rozmaite filologie (zwłaszcza angielska).

Najwięcej chętnych na miejsce znajdziemy na kierunkach z dziedziny matematyki, jak również orientalistyki (japonistyka i sinologia). Nie łatwo dostać się również na wydziały związane z grafiką komputerową, branżą filmową czy kreowaniem wizerunku. Należy podkreślić, iż wysoka liczba kandydatów na dany kierunek studiów jest zależna nie tylko od jego popularności. Wielu maturzystów składa przecież dokumenty o przyjęcie nawet na kilka kierunków w tym samym czasie.

Jak trafnie wybrać kierunek studiów?

Stojąc przed wyborem kierunku warto rozważyć swoje zainteresowania, ale też przyszły popyt na rynku pracy. Należy natomiast pamiętać, iż konkretny kierunek nie musi przesądzać przyszłej kariery zawodowej. Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich mogą swobodnie uzupełniać zdobyte umiejętności na studiach podyplomowych. Są one prowadzone na większości uczelni wyższych i z reguły nie ma wymogu ukończenia studiów kierunkowych, żeby do nich przystąpić. Wystarczy mieć tytuł licencjata, magistra bądź inżyniera.

Studencie, zapamiętaj! Okres studiów to czas, kiedy można też dodatkowo rozwijać swoje kwalifikacje m.in. poprzez pomoc w stowarzyszeniach uczelnianych czy wolontariatach. Należy zagospodarować te 5 lat jak najlepiej.