Rachunkowość, finanse

Cechy i zastosowanie faktury proforma

Na ihpweb.pl uzyskasz więcej szczegółów o tym, jak wygląda faktura proforma.

Wszyscy, którzy prowadzą firmę, ale również i większość osób dokonujących zakupów online, otrzymali choć raz fakturę pro forma. Nie każdy jednakże wie, czym w rzeczywistości jest ten dokument i co go odróżnia od tradycyjnej faktury.

Czy fakturę proforma ujmuje się w ewidencji księgowej?

W języku łacińskim pro forma znaczy „dla przyzwoitości”, zatem nieraz można spotkać się z wyjaśnieniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I istotnie, taka faktura nie jest dowodem księgowym, tym samym nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej czy w księdze przychodów i rozchodów. Wypada jednakże zatrzymać ją dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna być traktowana raczej jako dokument handlowy, będący rodzajem zapowiedzi danej oferty. Nie stanowi dowodu wykonania usługi czy kupna towaru, a więc w myśl przepisów ustawy o VAT nie wywołuje skutków w zakresie podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest wiążąca? Nie, bo dotyczy sprzedaży lub usługi, która jeszcze nie była sfinalizowana, wobec tego warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą nadal być zmodyfikowane.

Jakie elementy zawiera faktura proforma?

Faktura proforma zawiera te same dane oraz wygląda podobnie jak faktura VAT, miedzy innymi:

  • dane kontrahentów (odbiorcy i wystawcy),
  • miejsce oraz datę jej wystawienia,
  • nazwę usług bądź towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z wykazaniem ich jednostek miary, ilości itd.),
  • wartość netto i brutto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana także słownie,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o kwocie ewentualnych zniżek,
  • określenie przewidywanej daty realizacji usługi lub doręczenia towaru,
  • określenie terminu zapłaty.

Żeby nie było żadnych trudności z odróżnieniem tego dokumentu od właściwej faktury VAT, wywołującej konsekwencje podatkowe, taką fakturę należy oznaczyć dostrzegalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Trzeba także mieć na uwadze, iż ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku wystawienia klientowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie można wystawić w momencie, kiedy klient przeleje już przedpłatę lub wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji.