Rachunkowość, finanse

Jakie możliwości daje usługa mass collect?

Zajrzyj na https://flobo.io/mass-collect/, aby znaleźć informacje dotyczące mass collect.

Mass collect to usługa, której głównym aspektem jest identyfikacja płatności masowych. Przybliżamy w skrócie, jak funkcjonuje mass collect i jak ułatwia organizację dużym oraz małym firmom.

Mass collect – gdzie zda egzamin ta opcja?

Funkcja usługi mass collect jest w rzeczywistości stosunkowo prosta. Polega na nadaniu każdemu kontrahentowi własnego numeru rachunku, który staje się zarazem jego ID. Takie działanie jest użyteczne wszędzie tam, gdzie co miesiąc obsługiwana jest znaczna grupa klientów, a więc przykładowo w firmach dostarczających usługi telekomunikacyjne, w prywatnych gabinetach oraz wszelkich branżach, gdzie używany jest system abonencki (między innymi w obiektach sportowych). Opłaty przesyłane w usłudze mass collect kierowane są na jeden rachunek firmowy, niemniej jednak wcześniejsze przydzielenie klientom indywidualnych numerów rachunków pozwala na ich efektywniejszą identyfikację, niezależnie o tego, jaki sposób wybrali oni do realizacji wpłaty (przelew z karty, przelew pocztowy czy też standardowy przelew). Zastosowanie mass collect przekłada się również na szybsze księgowanie należności aniżeli w przypadku księgowania manualnego, a jednocześnie na eliminację możliwych omyłek, jakie mogą przytrafić się w trakcie tej czynności.

Łatwiejsze kontrolowanie przychodzących należności – zalety mass collect

Chociaż mass collect nie jest aktualnie proponowane we wszystkich bankach (mają ją między innymi mBank i niektóre banki spółdzielcze) warto przeanalizować możliwość jego zastosowania w firmie, również takiej, która każdego miesiąca wystawia poniżej 100 faktur. Wdrożenie mass collect niesie ze sobą bowiem kilka korzyści, takie jak oszczędność czasu pracowników, możliwość połączenia z platformą finansowo–księgową (a tym samym bieżące monitorowanie spływu należności) czy powiązanie z aplikacjami Finance Automation. Taką polską aplikacją przeznaczoną do automatycznej obsługi należności jest Flobo. Umożliwia ona nie tylko integrację z usługą mass collect banku, ale posiada także opcję wysyłania przypomnień o nadchodzących płatnościach i windykacji, co po kilku miesiącach przekłada się na podniesienie terminowości u klientów otrzymujących faktury.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]