Rachunkowość, finanse

Kontrahenci nie płacą faktur w terminie? Postaw na automatyczną windykację

Solidna porcja wiedzy o automatycznej windykacji. Zobacz koniecznie!

Jest sporo różnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowane zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, lecz też podmioty z profilem działalności kierowanym do indywidualnych odbiorców.

Regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta – o windykacji polubownej

Przedsiębiorca ma prawo dochodzić swojej własności poprzez proces windykacji. Choć określenie to większości ludzi niedobrze się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to postępowanie w trakcie którego wszczyna się wobec dłużnika szereg czynności zgodne z aktualnymi normami prawnymi. Czynności te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli regularne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Kiedy ta strategia dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, dalszą możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i co miesiąc wystawia identyczną ilość faktur i paragonów, niebezpieczeństwo, iż jakaś część opłat nie zostanie przelana w ustalonym czasie wyraźnie wzrasta. W uporządkowaniu całego procesu księgowania faktur pomaga aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma również opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – notyfikacje o terminie wpłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek wpłynął przelew od klienta, ale w przypadku wykrycia jej braku w wyznaczonym czasie, rozpoczyna ona proces upominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy korzystający z tego narzędzia może ustawić indywidualne harmonogramy działań wszczynanych w stosunku do nie płacących kontrahentów, definiując między innymi przerwy między wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o nadciągającym terminie przelewu za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie zapłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie poskutkują, następnymi stadiami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez robota Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 euro, a potem przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, gdy wymienione powyżej kroki okażą się bezskuteczne, Flobo przekaże sprawę do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas przeznaczany na kontrolowanie przychodzących należności, a po pewnym okresie bywa również przyczyną wyraźnej poprawy terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]