Rachunkowość, finanse

Metoda memoriałowa a metoda kasowa

Poszerz swoje wiadomości o metodzie kasowej.

Właściciele firm najczęściej rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, według której zobowiązanie zapłaty podatku VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury za realizację usług albo sprzedaż towaru. Niestety w takim przypadku fiskus nie interesuje się czy na koncie płatnika VAT pojawiła się należność od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie prędzej niż po uzyskaniu płatności od kontrahenta.

Metoda kasowa – strategia na podtrzymanie płynności finansowej firmy

Brak wniesienia opłat w terminie to nie rzadkość. Przedsiębiorcy czasem znajdują się w położeniu, gdy są zmuszeni co jakiś czas upominać się od kontrahenta zapłaty za dostarczone towary bądź zrealizowane usługi. Jeżeli to zdarza się cyklicznie, nawet świetnie radzące sobie przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków w terminie i ostatecznie otrzymać od urzędu skarbowego bolesną grzywnę. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył razem z podatkiem dwóch milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania od kontrahenta ustalonej wpłaty. Z uwagi na sprecyzowany przez prawo limit z tej metody może skorzystać większość naszych przedsiębiorców, niemniej jednak powinni oni pamiętać, iż korzystanie z tej formy rozliczenia działa również w drugą stronę. Tym samym jeżeli sami mają trudności z dochowaniem terminów opłat, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową składa się urzędowi skarbowemu na druku VAT-R. Nieodzowne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obowiązkowe umieszczenie na każdej wydanej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Co sprawia, że księgowi odradzają firmom metodę kasową?

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest nieraz odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Przeważnie przyczyną tego jest po prostu problem z ciągłym kontrolowaniem wpływających należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga wszak dokładnego ich śledzenia, by nie przeoczyć terminu rozliczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wystawiają miesięcznie kilkanaście faktur nie jest to kłopot. Jednak już przy kilkuset dokumentach monitoring wpłat pojawiających się na rachunku firmowym może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich podmiotów polecanym rozwiązaniem, które umożliwia zmniejszenie niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu oraz oszczędność czasu, jest użycie aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]