Robienie zakupów

Centrale telefoniczne

Liderami sprzedaży centralek telefonicznych na rynku są Slican, Panasonic i Platan, które mają bardzo duże doświadczenie w produkowaniu centrali telefonicznych oraz szeroką ofertę modeli tych urządzeń, które zaspokoją potrzebny najbardziej wymagającego biura.

Centralki telefoniczne – jaka jest ich funkcja?

Centralka telefoniczna urządzenia zaprojektowane do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas, w którym następuje wymiana informacji. Centrala telefoniczna pozwala zaoszczędzić więcej czasu osób dzwoniących, uprościć pracę instytucji oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty. Wszystkie centrale telefoniczne umożliwiają przełączanie na numery wewnętrzne rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnętrznych w przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w obrębie centrali) oraz dyskryminację połączeń wychodzących polegających na odcięciu wyjść na rozmowy miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centralka zezwala na przyznanie każdemu aparatowi telefonicznemu wewnętrznego numeru dozwolonego, który zezwala na wykonywanie rozmów zewnętrznych. Posiada również taryfikację połączeń, które są zapisywane w pamięci centrali dzięki czemu mamy możliwość sprawdzenia takich parametrów jak numer zewnętrzny i wewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.