Usługi

Badania wysokościowe – w jakim celu wykonuje się testy

Skieruj się w to miejsce, aby zlecić badania wysokościowe Bielsko.

Pracownicy wysokościowi pełnią swoje obowiązki często z narażeniem życia. Żeby wykluczyć ryzyko wystąpienia groźnych wypadków, polskie ustawodawstwo wprowadziło konieczność poddawania się szczegółowym testom sprawdzającym czy kandydat nie cierpi na choroby stanowiące przeciwwskazanie do pracy na wysokościach. Jak przebiegają takie badania? Przez ile czasu zachowują ważność?

Badania wysokościowe – podstawy prawne

Definicja pracy na wysokości zamieszczona jest w Rozporządzeniu z dnia 26 września 1997 r. Według przepisów uważa się za nią prace wykonywane na powierzchni znajdującej się co najmniej 1 metr nad poziomem podłogi. Do pracowników wysokościowych możemy zaliczyć osoby wykonujące prace m.in. na rusztowaniach, stropach, słupach itd. Specjalne testy sprawdzają czy kandydat nie ma problemów ze wzrokiem bądź innych przeciwwskazań mogących niekorzystnie oddziaływać na bezpieczeństwo pracy. Jak przeprowadzane są badania wysokościowe? Składają się one z kilku części – badania laryngologicznego, okulistycznego oraz neurologicznego. Specjalista bada pacjenta w kierunku padaczki, schorzeń błędnika lub krótkowzroczności. Dopełnieniem jest rutynowa konsultacja z lekarzem medycyny pracy.

Badania wysokościowe – jak wpływa na wynik badania niedowidzenie?

Badania wysokościowe są ważne przez 2-3 lata. Osoby, które przekroczyły 50 rok życia muszą poddawać się im systematycznie co roku. Najczęstszym przeciwwskazaniem do pracy na wysokościach jest zez, wada wzroku, jak również padaczka i choroby narządów ruchu. Warto podkreślić, że noszenie szkieł kontaktowych nie dyskwalifikuje kandydatów, chyba że czynności wykonywane będą w ekstremalnych warunkach (kurz, pył). To jednak nie wszystkie wymogi – przedstawiciele niektórych profesji, oprócz przywołanych wyżej badań, muszą przejść także dodatkowe testy psychologiczne. Podlegają im m.in. operatorzy suwnic, ciężkich maszyn budowlanych czy pracownicy obsługujący linie napowietrzne.

Dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]