Usługi

Masz rosyjskie świadectwa? Przekład zleć tłumaczowi przysięgłemu języka rosyjskiego

Więcej o usługach tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków - kliknij tutaj

Kilka ostatnich lat to okres napływu do naszego kraju studentów i pracowników ze Wschodu. Przeważają między nimi Rosjanie oraz Ukraińcy. To sprawia, iż pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którym posługuje się również ogromny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są wymagane do rozpoczęcia pracy bądź nauki w naszym kraju.

Kiedy niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do tłumaczenia wszelkiego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Białorusi, Kazachstanu, Rosji bądź Ukrainy. Należą do nich między innymi dyplomy potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, a także dowody osobiste oraz prawa jazdy. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. Z tej przyczyny, żeby pracować w tym zawodzie, należy zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zaliczyć egzamin państwowy, który potwierdzi jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa UE i pełna zdolność prawna.

Dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]